Udělené zápočty

jméno téma
Jaroslav Dufek dopočítání neznámých údajů o trojúhelníku, nakreslení trojúhelníku
Diana Fašungová férové miny
Michal Hausner implementace algoritmu Knuth–Morris–Pratt
Vojtěch Kulhavý audiovizualizace funkcí
Jana Lipková hra reversi proti počítači
Ivana Meňhartová oprava pravopisu v textovém dokumentu, napsáno v Delphi
Marek Netušil knihovna pro tvorbu simulací působení gravitačních sil
Romana Sachová šifrování a dešifrování textu bigramovou substitucí (Playfair)
Ivan Soukup implementace AVL stromů
Pavol Stanek vykreslování průběhu funkce
Pavel Sůva audiovizualizace akordů pro kytaru a klavír
Jan Šulc vyhledávání v textu (dotazy na částečnou shodu - fuzzy match)
Kateřina Teplá uživatelsky přívětivý program ukládající prvky do AVL stromu