Odkazy, studijní materiály

Ke stažení

Programování v příkladech
Zatím rozpracovaná miniučebnice, jejímž jsem autorem. Vznikla tak, že jsem si prošel korespondenci, kterou jsem si s některými z vás vyměnil, a zjistil tak, co vám činí největší potíže. Učebnice obsahuje několik vyřešených úloh i s komentáři a pár rad. Zatím je v ní pouze jedna kapitola týkající se lineárních spojových seznamů. Je k dispozici i v HTML verzi.
FreePascal
Prostředí je velmi podobné Borland Pascalu 7 (v němž budete skládat praktické testy). Jak název napovídá, FreePascal je poskytován zdarma. Klávesnici na anglickou přepnete pomocí Shift + Alt.
Tutorial k FreePascalu
Tutoriál k vývojovému prostředí FreePascal. Autorem je dr. Tomáš Holan.
Želví grafika
Velmi jednoduchý (procedurální) programovací jazyk určený pro rychlé seznámení se základy algoritmizace. Vhodné pro ty, kdo nikdy neprogramovali. Obsahuje podrobnou dokumentaci.
AVL stromy
Skripta Dr. Koubka jsou poněkud nestravitelná, ale obsahují velice podrobný rozbor případů, které mohou nastat při vkládání prvku do AVL stromu a při odebírání prvku z AVL stromu. Doporučuji strany 29 až 38 (přeskočte odhad hloubky stromu, případně i popis algoritmů pomocí pseudokódu).
Důkaz korektnosti Dijkstrova algoritmu
Skripta Doc. Tůmy jsou poněkud nestravitelná, ale obsahují velmi hezký úvod do kombinatorické optimalizace. Spoustu zde uváděných příkladů můžete aplikovat při řešení některých zkouškových úloh. Pojato spíše z teoretického hlediska, ve skriptech se dokazuje korektnost některých algoritmů probíraných na přednáškách z programování. Důkaz Dijkstrova algoritmu najdete na straně 235.

Řešení některých úloh ze cvičení

Ostatní

Floydův algoritmus
Článek na Wikipedii: popis Floyd-Warshalova algoritmu pro nalezení nejkratší cesty mezi každou dvojicí vrcholů v grafu.