Obsah cvičení

zadání úloh řešených na cvičení

Cvičení 1
o letním semestru, co je dynamická alokace paměti, motivace: seznamy, stromy
Cvičení 2
halda, třídicí algoritmy
Cvičení 3
quicksort, dokončení příkladů z minula, jednoduché spojové struktury
Cvičení 4
jednoduché operace s lineárním spojovým seznamem
Cvičení 5
pokročilejší operace s lineárním spojovým seznamem
Cvičení 6
seznamy s ukazatelem na konec, rekurzivní operace
Cvičení 7
přirozené slučování, základy OOP
Cvičení 8
polyfázové třídění, detaily k OOP
Cvičení 9
základní operace na BVS
Cvičení 10
pokročilé operace na BVS