Obsah cvičení

Cvičení 1
náplň letního semestru, algoritmické úlohy z praktických testů, fronta
Cvičení 2
opakování textového vstupu a výstupu, paměť počítače, dynamická alokace, spojové struktury
Cvičení 3
sjednocení seznamů, operace na binárním vyhledávacím stromě
Cvičení 4
třídění seznamů, mergesort, transpozice řídké matice
Cvičení 5
přidávání prvku do kořene stromu, pokročilejší úlohy na BVS
Cvičení 6
písemka na spojové struktury, vysvětlení algoritmů vnějšího třídění
Cvičení 7
úlohy, které by se mohly objevit u zkoušky: zobecněná Lloydova 15, volby
Cvičení 8
úlohy, které by se mohly objevit u zkoużky: letadla; úvod do objektového programování
Cvičení 9
prezentace skupinové práce - jednoduchá knihovna implementující kolekci pomocí OOP, motivace k OOP, VMT
Cvičení 10
prezentace skupinové práce - jednoduchá knihovna implementující kolekci pomocí OOP, procházení otázek k ústní části zkoušky, myšlenka dynamického programování
Cvičení 11
dynamické programování - nejdelší společný podřetězec, optimální BVS, nástřel minimální triangulace
Cvičení 12
aplikace dynamického programování na některé zkouškové úlohy, Floydův algoritmus, diskrétní simulace