Obsah cvičení

Cvičení 1
informace o cvičení, užitečné rady, motivační úlohy, hádanky a hlavolamy
Cvičení 2
hlavolamy: kuličky, kalkulačka, kabel, letadla
Cvičení 3
hlavolamy: filosofové, vězni a čepice, označování vodičů, oblet Země letadly; ukázka několika algoritmů bez použití programovacího jazyka: insertsort, bubblesort, průchod do šířky
Cvičení 4
základní programátorské obraty v Pascalu (např. prohození proměnných), cykly
Cvičení 5
základní programátorské obraty - hledání největší menší mocniny dvojky, délka nejdelšího rostoucího úseku
Cvičení 6
pole, cyklus for, pokročilejší příklady (skalární součin, numerická integrace))
Cvičení 7
dokončení úloh z minula, opakování věcí z přednášky (rekurze, funkce, procedury)
Cvičení 8
vícerozměrné pole, funkce, procedury, rekurze
Cvičení 9
ukázka prostředí Borland Pascal v počítačové laboratoři
Cvičení 10
rekurze, textové soubory, řetězce
Cvičení 11
pokročilejší použití rekurze (výpis permutací v lexikografickém uspořádání), rekursivní sestup
Cvičení 12
ukázka několika úloh, které by se mohly objevit u praktického testu a nástin jejich řešení
Cvičení 13
práce s dlouhými čísly, procvičování rekurze